miniblog

LEJOG Virtual Fitness Challenge

Zúčastnili jsme se druhé challenge z The Conqueror Virtual Challenges a sice Length of the UK Virtual Challenge. Tahle challenge spočívalo v tom ujít, uběhnout, uplavat nebo ujet na kole 1.083 mil přeně tak, jak je dlouhá Velká Británie. Během plnění challenge jsme získali i pěkné pohledy za splněné milníky během trasy :-)

Hadrian's Wall Virtual Challenge

Zúčastnili jsme se první challenge z The Conqueror Virtual Challenges a sice Hadrian's Wall Virtual Challenge. Tahle challenge spočívalo v tom ujít, uběhnout, uplavat nebo ujet na kole 90 mil podél historické Hadriánovy zdi přes sever Anglie. Během plnění challenge jsme získali i pěkné pohledy za splněné milníky během trasy :-)

Published on